Aplicacions dels Pigments

productos serra ciments

Aplicacions

Aplicacions dels Pigments: Els nostres pigments són els més adequats per donar color a tots els elements constructius derivats del ciment. Les aplicacions més usuals són: Blocs de formigó Paviments de formigó pigmentat Morters monocapa Pedra artificial Prefabricats de formigó Formigó arquitectònic Panells de tancament Mobiliari urbà Fabricació de microciment Juntures en les façanes d’obra […]

veure més