Pigments colorants per ciment, morter i formigó

Experiència en pigments per la construcció, fabriquem el to més apropiat per a cada obra.

veure més +

Serra Ciments és una empresa especialitzada en productes pel formigó, especialment en els pigments inorgànics per colorejar el ciment, el morter i el formigó

Pigments colorants per la construcció.
Óxids de Ferro / Óxids de Crom / Dióxid de Titani / Blau de Cobalt / Negre de Fum

veure més +

CE 1301

En la construcció del Palau d’Exposicions i congressos de Villanueva de la Serena s’ha utilitzat el nostre pigment groc óxid de ferro per donar color al formigó. El resultat és el d’un espectacular edifici de color groc or.

Arquitectes: Luis Pancorbo, José de Villa.
Constructora: Placonsa
Pigment: Serra Ciments · Amarillo Placo

veure més +

Fibres per a la construcció.

Fibres de vidre, fibres metàl·liques i fibres de polipropilé.

veure més +

FIBRES per a morter i formigó.

Fibres de polipropilè, de vidre i d’acer pel morter y el formigó. Fibres de vidre AR (alcali resistents) per a la fabricació del GRC. El formigó, en la seva primera fase d’enduriment pateix tensions, aquestes tensions provoquen fissures i esquerdes, per això es fa necessària la utilització de fibres.

 

Aditius i productes d’acabat pel formigó.

Desencofrants, hidrofugants, Retardants, …

Productes d’acabat pel formigó

Són productes per afegir al formigó, en baixes proporcions, amb la finalitat de millorar les seves propietats. Aditius per el formigó, el morter i GRC