Productes d'Acabat

Decapant

Decapant pel formigó. Àcid que ataca la part més superficial del formigó. L’acabat que resulta de la seva aplicació és comparable amb el rentat a l’àcid, però sense els inconvenients mediambientals d’aquest sistema.

veure més

desencofrantes hormigon

Desencofrants

Desencofrants pel formigó

veure més

desactivantes hormigon

Desactivants

Desactivants pel formigó

veure més

proteccion pavimentos

Protecció de paviments

Productes de protecció per paviments de formigó

veure més

proteccion pavimentos

Protecció de façanes

Additius protectors

veure més

Líquid de Curat

Líquid de curat

veure més