Additius pel Formigó

Superplastificants

Superplastificants pel formigó

veure més

Hidrofugants

Hidrofugants pel formigó

veure més

Acelerants

Acelerants pel formigó

veure més

Polímer Acrílic per GRC

Polímer acrílic per la fabricació de GRC.

veure més

Antibombolles

Antibombolles pel formigó

veure més