Hidrofugants

Optec EC-111

Optec EC-111 és una hidrofugant en massa de gran poder impermeabilizant que redueix en gran manera la penetració d’aigua en el formigó. També redueix l’aparició d’eflorescències. En el cas que el formigó s’hagi acolorit amb pigments, puja el to del color.

veure més

Hidrofugant Darapel W1

L’Hidrofugant Darapel W1 és un hidrofugant en pols gran reductor de la permeabilitat del formigó. És molt adequat pels prefabricats destinats a situar-se en zones fredes i plujoses on es produeix el cicle “gel-desgel”.

veure més