Carta de Colors

Pigments colorants per ciment, morter i formigó.

Blanc

Grocs

Taronjes

Vermells

Marrons

Negres

Verds

Blaus

Ejemples

El to dels colors és orientatiu i es fa servir per tenir una referencia. El to real pot variar lleugerament en funció dels materials que es facin servir en la mescla.

* Pigments recomenats pes interior.