Fibres Acer

Fibra d’Acer SC-405

La fibra d’acer ondada SC-405 està especialment dissenyada per a paviments industrials o comercials i altres soleres sotmeses a càrregues. Poden utilitzar-se en qualsevol paviment de formigó, com per exemple, aparcament de vehicles, naus industrials, rampes d’accés, paviments esportius, etc.

veure més

Fibra d’acer SC-410

Fibra d’acer SC-410 pel formigó. Fibres d’acer tipus grapa, amb extrems conformats pel reforç eficaç del formigó obtingudes a través de filferro trefilatge amb extrems en forma de ganxo per millorar de manera notable l’adherència.

veure més