Ferrari Land

En la construcció de l’atracció Maranello Grand Race, un circuit de carreres de 570 metres, es va utilitzar el pigment Negre de Serra Ciments.

Projecte: Ferrari Land, Port Aventura
Client: Cemex España Operaciones
Pigment: Serra Ciments – Negre 53

Fotografies: Serra Ciments®