Gunitat

Gunitat de color realitzat a Mallorca, a Portals Nous (recinte esportiu) amb els pigments de Serra Ciments.

Client: Terratalud Obras en Alturas S.L.
Pigment: Serra Ciments ®  Groc 13 + Taronja 260