Hotel Rec Barcelona

Lletres de formigó creades per Michael Roschach per l’Hotel Rec de Barcelona. El formigó ha estat pigmentat en diferents tonalitats de blau de cobalt.

 

Estudi: Michael Roschach Concrete Works
Pigment: Serra Ciments ® Blau Cobalt 750