Park Güell Barcelona

Renovació d’espais exteriors a l’escola Baldiri Reixac, Ubicada en Park Güell de Barcelona

Renovació dels espais exteriors en l’escola Baldiri Reixac, al Park Güell de Barcelona. Formigó acolorit en massa per aconseguir tons harmònics amb l’ambient.

Direcció d’Obra: Aquidos
Constructora:  Construcciones Deco
Pigment: SC Pigments ® Pardo 4610 / Groc 13

Fotografies 1,2,3,4,5: Serra Ciments
Fotografies 6,7,8,9: Quim Bosch