Pont de l’Estat

Remodelació del Pont de L’estat
Tortosa, Tarragona

 

En aquesta obra s’ha aconseguit trobar el to desitjat pigmentant el formigó amb el nostre Groc 13 i el nostre Marró 4610. L’obra s’ha realitzat amb formigó “in situ” y amb peces prefabricades en les que s’han utilitzat els mateixos pigments.

“El projecte de l’arquitecte Xevi Bayona se centra en l’eixamplament del pont, que creix un dos metres per cada costat per encabir-hi un carril bici i un nou pas de vianants. Els carrils bici estaran a la mateixa cota que la calçada per als vehicles, però separats d’aquesta en quedar fora de l’estructura dels arcs. En una cota inferior se situa la nova passarel·la per a vianants. El desnivell s’aprofitarà per utilitzar part del carril bici com a banc, amb seients puntuals que serviran de miradors. L’ampliació del vial es planteja per mitjà de peces de formigó armat i prefabricat, suportat per la nova prolongació soldada i suportada a les antigues mènsules. A la part de Ferreries es projecten dos accessos per a vianants, amb escales de caragol. Al nucli antic, l’actuació s’aprofita per reordenar la plaça Agustí Querol.

La reforma també inclou la introducció de nous colors i una nova il·luminació dels arcs i de la base del pont, amb tecnologia led.”  Diari: Uncopdull

 

Arquitecte: Xevi Bayona
Estudi: xaa.cat
Client: Acciona Construcción
Pigment: Serra Ciments – Marró 4610 + Groc 13


Fotografies renders: xaa.cat

http://xaa.cat